Department of Industrial Product Design

Title Name Room Email Phone
Professor Gülname TURAN 3514 gulname.turan@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 23
Professor Özlem ER 3513 ero@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 45
Associate Professor Çiğdem KAYA PAZARBAŞI 3511 +90 212 293 13 00 /23 16
Associate Professor Hatice Hümanur BAĞLI 3509 bagli@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 25
Associate Professor Şebnem TİMUR ÖĞÜT 3510 timurseb@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /23 03
Lecturer Dr. Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR 3517 denizleblebici@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /23 66
Lecturer Dr. Ekrem Cem ALPPAY 3511 calppay@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 24
Lecturer Dr. Fatma Pınar ÖZEMİR 3511 yalcinp@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 24
Lecturer Dr. Koray GELMEZ 3517 gelmez@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 68
Lecturer Dr. Özge MERZALI ÇELİKOĞLU 3516 ozgecelikoglu@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 04
Dr. Layıka Ney Ece ARIBURUN KIRCA 3507 ariburun@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 25
Mr. Abdurrahman Murat AYATAÇ ayatacm@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /23 46
Ms. Çağrı Gizem VARLI +90 212 293 13 00
Mr. Mehmet ERKÖK 3511 erkokm@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /23 62
Ms. Miray BOĞA 3512 +90 212 293 13 00 /22 68
Dr. Demet GÜNAL ERTAŞ 3517 ertas@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 04
Dr. Elif KÜÇÜKSAYRAÇ 3507 kucuksayrac@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 25
Mr. Emrah ÖZTURAN 3512 +90 212 293 13 00 /22 68
Ms. Gizem ÇELEBİ +90 212 293 13 00
Ms. Hatice Kübra YILDIZ 3507 +90 212 293 13 00 /28 04
Ms. Sena SEMİZOĞLU 3507 semizoglu@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 68
Ms. Pelin EFİLTİ +90 212 293 13 00