Department of Industrial Product Design

Title Name Room Email Phone
Professor Necdet TORUNBALCI 103 necdet@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 32
Professor Özlem ER 3513 ero@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 45
Associate Professor Çiğdem KAYA PAZARBAŞI 3511 +90 212 293 13 00 /28 24
Associate Professor Gülname TURAN 3514 gulname.turan@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 23
Associate Professor Hatice Hümanur BAĞLI 3509 bagli@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 25
Associate Professor Şebnem TİMUR ÖĞÜT 3510 timurseb@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /23 03
Assistant Professor Deniz LEBLEBİCİ BAŞAR 3517 denizleblebici@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 04
Assistant Professor Ekrem Cem ALPPAY 3511 calppay@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 24
Assistant Professor Fatma Pınar YALÇIN 3511 yalcinp@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 24
Dr. Demet GÜNAL ERTAŞ 3517 ertas@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 04
Dr. Layıka Ney Ece ARIBURUN KIRCA 3507 ariburun@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 00
Mr. Mehmet ERKÖK 3511 erkokm@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /28 24
Ms. Elif KÜÇÜKSAYRAÇ 3507 kucuksayrac@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 00
Mr. Emrah ÖZTURAN 3512 +90 212 293 13 00 /22 68
Ms. Hatice Kübra DOLAP 3507 +90 212 293 13 00 /22 00
Ms. Miray BOĞA AKYOL 3512 +90 212 293 13 00 /22 68
Ms. Sena SEMİZOĞLU 3507 semizoglu@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 00
Mr. Abdurrahman Murat AYATAÇ ayatacm@itu.edu.tr +90 212 293 13 00 /22 20